https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/ISO_Sa%CC%8A_kommer_du_iga%CC%8Ang.jpg
Guide

Så kommer du igång med ISO-arbetet

3 framgångsfaktorer för att ISO-certifiera din verksamhet

Funderar du på att ISO-certifiera din verksamhet? Då har du kommit rätt! I den här guiden delar vi med oss av tre viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat ISO-arbete. Vi kommer reda ut hur du säkerställer ledningens engagemang, uppfyller kundernas behov och får med dig medarbetarna i det löpande förändringsarbetet.

Målet med en ISO-certifiering är att löpande förbättra och utveckla verksamheten. För att uppfylla ISO-certifieringen behöver man uppfylla de krav som den aktuella ISO-standarden omfattar. I den här guiden går vi igenom hur du kan skapa positiva effekter med ditt ISO-arbete!

ISO_Så_kommer_du_igång

Du får bland annat veta hur ISO-arbetet kan hjälpa dig att:

  • Stärker varumärket
  • Får nöjda medarbetare och lägre personalomsättning
  • Skapar bättre struktur i organisationen
  • Underlättar arbetet med att nå de globala målen
  • Förbättrar kommunikation internt och externt
  • Ökar konkurrenskraften och får delta i fler upphandlingar

Ladda ner guiden