https://www.stratsys.com/hubfs/M%C3%A4ta%2c%20ber%C3%A4kna%20och%20rapportera%20v%C3%A4xthusgasutsl%C3%A4pp.jpg
Guide

Mäta, beräkna och rapportera växthusgasutsläpp

Verksamhetens guide till att förstå GHG-protokollet

Idag kräver såväl interna som externa intressenter att verksamheter är transparenta med sina växthusgasutsläpp. I den här guiden får ni veta hur er organisation på bästa sätt kan mäta, beräkna och minska utsläpp med hjälp av GHG-protokollet.

I den här guiden får du veta hur du:

  • Identifierar områden där ni har störst möjlighet att minska GHG-utsläpp
  • Bestämmer systemgränser för vad ni ska mäta och inte
  • Väljer rätt emissionsfaktorer för din verksamhet

Ladda ner guiden