https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/ISO_Digitalisera.jpg
Guide

Digitalisera ISO-arbetet med rätt verktyg

Effektivt förändringsarbete med digitalisering

Har ni kommit igång med ISO-arbetet men känner att det finns utrymme för effektivisering och förbättring? Då kan det vara en bra idé att utvärdera olika arbetssätt. Med hjälp av ett digitalt verktyg har ni möjlighet att öka medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet, vilket underlättar när ni ska levandegöra ISO-arbetet i verksamheten.

Eftersom dokumentationen av ISO-arbetet är minst lika viktig som kvalitetsarbetet i sig kan det ibland vara svårt att hinna med både och. Då kan det underlätta att ha ett digitalt verktyg för att säkerställa verksamhetens processer och se till så att dokumentationen inte halkar efter.

I den här guiden ska vi reda ut vad du behöver tänka på när du digitaliserar ISO-arbetet – och hur du väljer ett verktyg som passar just dina behov.

ISO_DigitaliseraGenom att digitalisera ISO-arbetet kommer du att:

  • Öka delaktigheten i verksamheten och motivera medarbetarna
  • Öka transparensen i arbetet, vilket minskar risken för dubbelarbete och gör det lättare att identifiera misstag
  • Göra det lättare för alla inblandade att hitta och sammanställa relevant information
  • Spara mycket tid eftersom det går snabbare att sammanställa rapporter och göra analyser (tid som kan läggas på att utveckla verksamheten ytterligare)

Ladda ner guiden