Skapa försäkran med integrerad ISK/GRC

Det är viktigt att ha en klar vision om vad intern styrning och kontroll (ISK eller GRC) ska skapa för värde i din organisation. Förväntade utkomster och ambition kommer att påverka struktur och resurstillsättning av de relevanta funktionerna.

En felkalibrering mellan förväntan/ambition och struktur/resurs kommer oundvikligen att leda till bristfällig eller fullständig avsaknad av faktisk försäkran, i motsats till uppfattad eller rent av påhittad.

I den här guiden lär du dig:

  • Hur du kan minska administrationen kring GRC-arbetet
  • Får nöjda medarbetare och lägre personalomsättning

Ladda ner guiden