Så väljer du rätt verktyg för målstyrning

Visste du att majoriteten av organisationer misslyckas med sin målstyrning? En av anledningarna till detta är att medarbetarna helt enkelt inte förstår sig på målen. Med rätt verktyg kan du ta verksamhetens målstyrning till en ny nivå, genom att synliggöra målen och skapa engagemang hos medarbetarna.

I den här guiden får du veta vilka punkter ni behöver checka av innan er organisation investerar i ett verktyg för målstyrning. Så att er organisation kan bli en del av de framgångsrika procenten som faktiskt lyckas!

Guiden hjälper dig att reda ut:

  • Hur du ökar transparens och tillgänglighet i verksamheten
  • Hur du definierar en målbild och levandegör den i verktyget
  • Varför valet av styrmodell är viktig och hur du hittar ett verktyg som passar er styrmodell

Ladda ner guiden