Din guide til risikoanalyse

Inntrykket av risikohåndtering som en unødvendig tilleggsoppgave som drar oppmerksomheten bort fra det «virkelige» arbeidet, er ikke helt ubegrunnet. Det er ikke uvanlig at risikostyringsprosessen implementeres som et ekstra «lag» på eksisterende arbeidsmetoder, uten hensyn til hvordan det påvirker prosessene i organisasjonen.

Her skal vi gå gjennom hvordan du kan identifisere, evaluere, prioritere og håndtere virkelige risikoer med mindre forstyrrelser fra mindre relevante risikoer.

I denne guiden får du vite:

om organisasjonen din har behov for prosesser for risikostyring, og hvorfor
hvordan du identifiserer risikoer – informasjon er nøkkelen
hva risikoappetitt er, og hvorfor det er relevant for organisasjonen din
Last ned guiden