Språk

Kategori: generelt

Endre ord

Endre språknavnet

tabulator: stavekontroll

Under overskrifts språket kan du endre ordene og konseptene som finnes i systemet. Denne funksjonen er riktig når det finnes ord eller begreper som anses mer passende for organisasjonen enn ordene og begrepene som finnes i de grunnleggende innstillingene. I Stratsys er språkene svensk, engelsk, finsk, tysk og norsk.

 

Obs! Under Språk På administrasjon-menyen kan du ikke endre språket som brukes i programmet. Bruker språket er knyttet til individuelle personer og dermed endrer du dette på den aktuelle brukeren i Användarinställningarna. Hver bruker kan også sette dette opp under sine Kontoinnstillinger.

Kategori: generelt

Endre ord og begreper
Hensikten med denne tilnærmingen kan være å erstatte standard begreper som brukes i Stratsys med andre begreper som er bedre på linje med de etablerte begrepene sin egen organisasjon.

Midlertidig aktivere språk nøkler
Ved å aktivere språk taster kan du se alle ordene og frasene som kan endres i språkinnstillingene direkte i grensesnittet. Språk nøklene er bare synlige for deg selv og ikke for andre brukere. Språk nøklene vises til funksjonen er deaktivert, eller til du logger av og på igjen. For å se et eksempel på hva dette betyr, kan du aktivere funksjonen og deretter se alternativene på høyre side av administrasjonen.

Endre ord

Obs! Være forsiktig ikke for å gi nytt navn annerledes rapportere eiendom som "bemerkning" og "vare bemerkning" å det likt ord. hver rapportegenskap har funksjonalitet knyttet til seg, og det er derfor viktig å være i stand til å skille dem for å gi en rapport de riktige egenskapene og ikke Skape unødvendig forvirring.

Klikk på den Endre ord Til høyre for språket du vil endre. Siden Endre språk < språknavn > Visum.

Endrede ord
Øverst på siden vises en liste over ordene som har blitt endret fra de grunnleggende innstillingene. I listen får du det opprinnelige ordet og det nye ordet som er byttet ut. Hvis du vil endre tilbake til det opprinnelige ordet, velger du Återställ.


Oppdater ord
En søkefunksjon og en liste med tre kolonner er tilgjengelig lenger ned på siden: Skiftenøkkel, Word Og Identifierare. Søk etter ordet du vil endre, ved hjelp av søkefunksjonen. Hvis ordet er gitt mer enn én gang, betyr det at ordet er brukt flere steder i programmet. Du kan bruke informasjonen i Identifierarkolumnen til å identifisere hvilken versjon av ordet som brukes i den plasseringen. Hvis du har problemer med å identifisere posisjonen din, kontakter du Stratsys støtte for hjelp.


Når du har funnet ordet du vil endre, velger du Skiftenøkkel Til venstre for den. Erstatte ord Åpner og går inn i det nye ordet og bekrefter ved å klikke på knappen Skyte. Endringen vil nå vises i listen Endrede ord Øverst på siden.Endre språknavnet

Hvis du vil endre språknavnet, velger du Skiftenøkkel Til venstre for det eksisterende navnet. På siden som åpnes, skriver du inn det nye navnet i tekstboksen og bekrefter ved å klikke knappen Skyte.

tabulator: stavekontroll

Innstillinger
De generelle
Ignorere ord som bare inneholder store bokstaver
Det er vanlig at dette alternativet er aktivert for å ikke få stavekontroll for eksempel forkortelser.

Ignorere ord som begynner med en stor bokstav
Ignorer ord som inneholder tall

Tilpasset ordliste
Hvis noen av brukerne har lagt til et ord i ordlisten når de staver en tekst de skrev inn, blir den lagt til her. Hvis du oppdager at ord du har stavet feil, kan du kontrollere disse ordene og klikke Slett merkede ord.