1. Håndbok
  2. Visninger og Styringsmodeller
  3. Visningar-innstillinger og nodeegenskaper

Vis typer (visningsmodus)

Vytyper

Gantt-skjema

Tilgjengelighet i visning

Filtrere en visning

Terminologien til Stratsys for hvordan informasjon i en visning skal visualiseres, refereres til i verktøyet som visningsmodi. Men i daglig tall brukes som ofte eller oftere ordet type, men referanse til om visningen viser informasjon som Gantschema, tabell, dra og slipp, og mer, som er den valgte visningsmodusen for visningen. Derfor inneholder tittelen ordet visningstyper med visningsmodus i parentes.

Det er ulike visninger, nedenfor er tre kolonner opp i ulike vise stiler. De brukes ofte til forskjellige formål, og dra-og-slipp er mest vanlig i planleggingsfasen når det er lett å se tilkoblinger, men det tar mye plass i visningen, og derfor anbefales det å følge opp en annen type visning.

Terminologien til Stratsys for hvordan informasjon i en visning skal visualiseres, refereres til i verktøyet som visningsmodi. Men i daglig tall brukes som ofte eller oftere ordet type, men referanse til om visningen viser informasjon som Gantschema, tabell, dra og slipp, og mer, som er den valgte visningsmodusen for visningen. Derfor inneholder tittelen ordet visningstyper med visningsmodus i parentes.

Vytyper

Träd-dra og slipp

Tabell-trestruktur

Tabell

Stående

KontrollruM

Gantt-skjema

En ganttschema er en grafisk fremstilling av aktivitetene som er planlagt i inneværende år. Aktivitetene vises vannrett, og viser implementerings tid for hver aktivitet, start-og sluttdatoer og status.

Obs! Ganttschema kan ikke velges som type. En ganttschema genereres fra Visninger av kontroll modeller. Når visningen er opprettet, kan den redigeres på samme måte som vanlige visninger. Det vil si, enten ved å klikke Skiftenøkkel På visningen i Visninger av kontroll modeller eller ved å klikke Gear Wheel Som vises til høyre når du er inne i visningen.

Tilgjengelighet i visning

Du finner det midlertidige filteret på verktøylinjen. Verktøylinjen er plassert lengst til høyre for hver visning, og er inkludert når du ruller nedover siden. Endre-og Rapporterafönster-ikonene vises når du holder pekeren over en node.

Les mer: Verktygsfältet

Filtrere en visning Når en visning er opprettet, er det mulig å bruke en funksjon som kalles Filter Velg hvilke kolonner, punktum, egenskaper osv. er synlige i visningen. Et filter er satt trinnvis per visning, først velger du hvilke filterinnstillinger som er tilgjengelige for visningen (hva som skal filtreres på), og deretter kan du lage et standardfilter (låst filtrering). Som bruker kan du også gjøre midlertidig filtrering i visningen kontrollert av utvalgs administratoren som er gjort i filterinnstillingene. Når du har valgt hvilke kolonner fra kontroll modellen som er synlige i visningen, kan du også kontrollere at ulike enhetsgrupper har tillatelse til å se forskjellige visninger. Årsaken er at det kan bli overfylt i visningen for å vise alle kolonnene hele tiden, så kan du kontrollere slik at for eksempel aktiviteter er ikke synlig på kommunestyret nivå (for eksempel fungerer KF sjelden med aktiviteter). Det du gjør, er å opprette enhetsgrupper med egendefinerte filtre for visningen. Den vanligste er å opprette en gruppe per organisasjonsnivå.