Måleanalyse

 
For å få tilgang Måttanalysen Først må du legge til siden Måttanalys I ett Meny. For å gjøre dette.

Opprett ny analyse -Hvis du vil opprette en målings analyse, klikker du Opprett ny analyse

Private analyser -viser den Måttanalyser Du har gjort og valgt å lagre. Du kan kopiere lagrede målings analyser og publisere eller slette dem.

Utgitte analyser -viser den Private analyser Du har valgt å publisere, og dermed gjøre synlig for alle med tilgang til mål analysevisningen. Utgitte analyser kan også brukes til å vise kartet som en Gadget Dashboarden, hvordan du legger til en Gadget Du kan lese om her, Legge til et miniprogram i et instrumentbord.

Opprett/endre mål analyse

Her har du muligheten til å utføre din Måttanalys:

navn -Her angir du hvilket navn målingen analysen skal ha.
Søk beregningene... -Finn målene du vil legge til. Måle listen som er begrenset i søket, når du skriver teksten og dekker alle dimensjonene i databasen. Du kan legge til så mange målinger du vil og du fjerner målinger av den hvite X for hvert mål.

Enheter -Her velger du å Limitera antall målinger i søke tiltak basert på enhetsnivå.

Velg enheter -Du kan velge enheter basert på organisasjons velgeren, du gjør dette ved å klikke det grå ikonet for organisasjons treet, og deretter klikke de ønskede enhetene i organisasjons velgeren.

Baser på gjeldende stasjon -betyr at du begrenser målene til de som er på enhets nivået du er på. Her kan du også velge å inkludere et ubegrenset antall underliggende enhets nivåer.

Diagraminställningar -Det finnes en rekke forskjellige innstillinger du kan gjøre for diagrammet.
 
X-akse -Angir enheten som skal vises for X-aksen du kan velge mellom organisasjon, mål og periode.

Serien -Angir enheten som skal vises for serien du kan velge mellom organisasjon, mål og periode.

Målepunkt -Angir enheten som skal vises for målepunktet du kan velge mellom organisasjon, mål og periode.

Diagramtyp -Du kan velge å vise diagrammet som bar/linje eller spindel

Måttkolumn -Her kan du avhengig av om du valgte diagramtype bar/linje velge hvilke av dem de respektive mål kolonnen skal vises som.

Visa diagram -Hvis du vil se målene som diagrammer, velger du Velg Visa diagram

Vise målene i en enkelt tabell - Velg dette alternativet hvis du vil se målene i en aggregert tabell, eller under diagrammet, eller som bare en tabell.

Periodväljaren -perioden som brukes i diagrammet, vises over diagrammet, og du kan velge ønsket periode.

Vis stablet -ved å klikke i Vis stablet Viser dataene i diagrammet stablet i stedet for som individuelle kolonner.


En gang du har ferdig din måler analyse idet ønsket, du kanne foretrekker å bevare denne det er en gjort via det sort verktøyet inne overdelen rett.
 

Sparaikonen -Her kan du lagre måling analyse, lagrede måle analyse ender opp i Private analyser
Lagret - Her kan du velge å öpna noen av dine tidgiagre lagrede Analyse av målinger fra private analyser
Eksporter som bilde -Her kan du velge å ta ut diagrammet som et bilde.