Filtrer en visning

Filtre brukes til å kontrollere hva som vises i en visning. Filtrering kan for eksempel være rettet mot å vise informasjon fra en bestemt tidsperiode, eller for eksempel Vis alle aktiviteter som en bestemt person er ansvarlig for. Administratorer kontrollerer hvilke filtreringsmuligheter som er synlige for brukerne. Se Filterinställningar.

For å åpne filteret, klikk på knappen Visa filter jeg verktygsfältet På høyre side av visningen. Filteret vil deretter vises med de ulike alternativene som systemansvarlig har valgt å vise. Filtreringsalternativene er delt inn i ulike felt. Øverst, vises generelle filtreringsalternativer for visningen. De andre filtreringsalternativene vises under overskriften i kolonnen i visningen som Filtreringsalternativet refererer til.

Instruksjon:

  1. Trykk på knappen Visa filter På verktøylinjen for visningen
  2. Lag filterinnstillingene for å få den informasjonen du vil ha i visningen
  3. Klikk på knappen Filter

Etter filtreringen lastes visningen på nytt og tilpasses til filtreringsinnstillingene. Øverst i visningen får du en bekreftelse på hva du har filtrert på. Hvis du vil fjerne filtreringen, klikker du på knappen Återställ.

Favoritfiltrering
Som bruker kan du velge å opprette din egen favoritt filtrering basert på filterinnstillingene du finner etter å ha klikket Filtreringstratten .

Velg innstillingene du vil foreta, og klikk på Filter. Når filteret er ferdig, klikker du Filtreringstratten på nytt. Nå har du muligheten til å lagre det valgte filteret som en Favoritfilter. Du gjør dette ved å klikke på den svarte lagre knappen med en stjerne foran. Se eksemplene nedenfor.

Navngi filteret og Bekreft via haken.

Favoritt filteret vises nå i LightBlue-feltet over Filteringsalternativen. Du kan klikke navnet på favoritt filteret for å endre det, eller klikke Støv bin For å fjerne den fullstendig.

Når du laster inn visningen på nytt eller kommer til visningen igjen, er favoritt filtrene dine tilgjengelige i Lagrede filtre. Når du velger et filter, blir denne visningen filtrert umiddelbart.

filtreringsalternativer (eksempel)
Obs! Følgende alternativer er eksempler som filtre som er synlige i forskjellige kundeprogrammer, er fullstendig tilpasset i henhold til hva systemadministratoren har satt opp. Se hva som er mulig å aktivere i artikkelen Filterinställningar.

Kolonner
Her kan du velge hvilke kolonner som skal vises i visningen. I rullegardinlisten kan du merke flere kolonner samtidig. For å bekrefte, trykk på knappen Filter.

Enheten
Her kan du filtrere for å vise informasjon fra underliggende enheter. Velg hvilke enheter du vil filtrere ut informasjon fra, og bekreft ved å klikke på Filter.

navn
Her kan du filtrere ut individuelle, eller et utvalg av noder under hvert nivå. Hvis du vil filtrere ut et utvalg av noder, må systemadministratoren angi filterinnstillingen som tillater at flere navn velges i Navne filteret. Velg hvilke noder du vil filtrere fremover, og bekreft ved å klikke knappen Filter.

Fritext
Skriv inn teksten du vil filtrere fremover, og bekreft ved å klikke knappen Filter.

Egen
Filtrere på Egen , kan du identifisere hvilke noder innenfor det bestemte du er ansvarlig for. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Kopiert
Filtrere på Bare kopierte , kan du bestemme hvilke noder som er kopiert til visningen. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Nyckelordsfiltrering
Hvis du vil filtrere på nøkkelord, velger du blant nøkkelordene i Rullgardinslistorna som har navnet på nøkkelord gruppen som tittel. Hvis du vil filtrere flere søkeord samtidig, må systemansvarlig ha tillatt dette. Hvis dette er tilfelle, kan du velge flere søkeord på samme tid i listen ved å merke av i avmerkingsboksene til venstre for søkeordene. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Ansvarlig
Gjennom ansvarlighet filtrering, kan du filtrere ut noder som en gitt bruker er ansvarlig. Skriv inn navnet på personen du vil filtrere på. Etter hvert som du skriver inn bokstaver, vil du bli presentert med et forslag til navn å velge mellom. Velg et navn, og bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Status
Ved hjelp av status filtrering kan du filtrere etter aktiviteter som har en bestemt status. Bekreft ved å klikke på knappen Filter. Det er også mulig å filtrere på statusen direkte synlig i visningen på samme måte som farge filtrering. Se nedenfor.

Prioritet
Prioritets filtrering refererer alltid til oppgaver og gjøres i rullegardinlisten der den er i opprinnelig modus Prioritet for aktiviteter. Med prioritets filtrering kan du filtrere ut aktivitetene som har en bestemt prioritet. Bekreft ved å klikke på knappen Filter.

Filtrere på Start-og sluttdatoer
Filtrering på Start-og sluttdatoer refererer til aktiviteter. Ved å velge en startdato kan du filtrere ut alle aktiviteter med en tidligere startdato enn den du angav. Ved å velge en sluttdato kan du filtrere ut alle aktiviteter med en senere sluttdato enn den du angav.

Obs! I noen tilfeller er filtrering på Start-og sluttdatoer satt til ikke å filtrere aktiviteter som krysser start-og sluttdato områdene. På grunn av dette kan en oppgave vises selv om den vanligvis ville blitt bortfiltrerat av start-eller sluttdatoen.

Filtrering av periode dato
Med datofiltrering for perioden kan du filtrere ut aktivitetene som er/var gjeldende for den valgte perioden.

Färgfiltrering
Hvis farge filteret er slått på, vil det vises øverst på siden uten å måtte åpne filteret. Farge filtrering refererer alltid til nodene på bare ett nivå. Du kan bruke farge filtrering til å filtrere en visning basert på fargen på nodene på det nivået som farge filtreringen refererer til. Du kan for eksempel filtrere ut alle noder som har grønn farge. Hvis du vil filtrere ut en bestemt farge, trykker du på et av farge ikonene. Du trenger ikke å bekrefte Filter.

Filtre på målings verdier
Du kan filtrere på Måttdata. Filtrering kan gjøres i målkolonnene der verdier velges i en dråpe, for eksempel ja/nei-mål.

Hvis du vil hente filtre på måleverdier, klikker du under gjeldende visning på Innstillinger Deretter filterinställningar Og måttfilter. Listen velger deretter hvilke filtre som skal aktiveres.

Filtrer etter periodisk
Filter på periodisitet betyr at det er mulig å filtrere ut alle målinger med en viss periodisitet. For eksempel For å vise bare de månedlige målene i en visning. Filteret er aktivert under mål filtre i filterinnstillingene.

eller Filtrer etter ansvars roller
Det er nå mulig å filtrere med eller logikk om ansvars roller, noe som betyr at du for eksempel kan Kan få ut beregningene der en bruker er "comment Manager" eller "data reporter" (ansvar roller kan ha forskjellige navn og formål for ulike organisasjoner).

For å komme til innstillingen eller filter, under Akutell visning, klikk Innstillinger, deretter filterinnstillinger og ansvar valser filter. Du velger å aktivere innstillingen for eller logikk i listen. Deretter velger du hvilke ansvars roller du vil filtrere etter for hver kolonne. Deretter velger du om du vil aktivere filteret for operatørene med følgende hovedenhet.

Standardfiltersidan
Siden standardfilter innstillinger viser et flagg som angir hvilket filter som er gyldig. Flagget gjør det enklere for deg som administrator når det er flere filtre opprettet i visningen, takket være flagget, kan du se direkte hvilket filter som gjelder for enheten du befinner deg i.

Filter nodegenskaper
Under Allmäntfliken for filterinnstillinger finnes det en seksjon kalt egenskapsfiltre. Viser en liste over alle kolonnene som er i gjeldende visning. Når du aktiverer funksjonen, kan du filtrere ut Nodegenskaper for den valgte kolonnen. Du kan for eksempel angi at merknader skal vises for ulike mål nivåer, avhengig av hvilken enhet som er valgt i organisasjons treet.

Filtre på målings verdier
Under innstillinger-filter innstillinger-mål filtre er det nå mulig å angi filtre for målings verdier. Du velger hvilken målkolonnen filteret skal lytte til og gi navn til målkolonnen. Dette navnet vil da vises i Vyfiltret, der du kan angi min-og maksimumsverdien for målingene som skal vises.