Guide

Så kommer du igång med ditt kvalitetsarbete

Målet med denna guide är att du ska få handfasta tips om hur du och dina medarbetare kan komma igång med ert systematiska förbättringsarbete och utveckla er verksamhets förmåga att erbjuda och leverera god kvalitet.

Det finns många metoder och verktyg för att hantera ert förbättringsarbete. I den här guiden har vi valt att utgå från ett systematiskt arbetssätt, det vill säga att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla ert förbättringsarbete.

Trevlig läsning!

Ladda ner guiden