<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Film

Verksamhetsplanering i Stratsys på 6 minuter

I den här korta filmen visar vi hur din organisation kan bryta ned och arbeta med mål, mätetal och aktiviteter. Vi visar även hur arbetet enklast följs upp och hur ni tar ut en färdig rapport enligt er grafiska profil. Skapa en gemensam struktur i organisationen och lägg tiden på analys istället för administration med hjälp av Stratsys.

Se filmen om verksamhetsplanering