https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Video/Expertfilmer/SAM/SAM%20webinar%201330x636_Michael_2.jpg
Video

Webinar - SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete på riktigt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I den här filmen visar Michael Ostrelius hur Stratsys arbetsmiljöverktyg kan fungera som en praktisk verktygslåda i det dagliga arbetsmiljöarbetet och göra livet lättare för alla som har arbetsmiljöansvar.   

I filmen får du ta del av: 

  • Systematiken, arbetssättet och fördelarna med SAM på riktigt 
  • Hur arbetet med att dokumentera arbetsmiljöarbetet blir enklare
  • Hur Stratys arbetsmiljöverktyg kan fungera som praktisk verktygslåda för SAM


Michael ostrolius rund
Michael Ostrelius
Beteendevetare, seniorkonsult arbetsmiljö, AB Riktigtgruppen

Se video