https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/risk-management.png
Webinarvideo

Så blir verksamhetsplanen mer än en pappersprodukt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hur fler än hälften av Sveriges kommuner arbetar med sin verksamhetsplanering

Skapa en verksamhetsplan genom att synliggöra mål, mätetal och aktiviteter på alla nivåer i organisationen. Arbeta med resursfördelning utifrån er organisations egna kultur och se till att samtliga medarbetare är engagerade och vet vad som ska göras under vilken tid.

Vi går igenom hur våra kunder arbetar med bland annat:   

  • Skapa och bryt ned årets arbete i olika mål
  • Prioritera och delegera årets arbete
  • Följ upp och skapa färdiga rapporter såsom månadsrapport eller årsredovisning

Maggie-Gaffron-elips-200x200
Margaretha Von Gaffron
Simplicity Sales Consultant Cities –  Customer Simplicity
margaretha.gaffron@stratsys.se 
+4670 429 05 74

Se webinarvideo