https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Bloggbilder%20Stratsys/1330x636_Nordanstig-2.jpg
Webinarvideo

Webinarvideo - Nordanstigsmodellen – Förändringsresan

Lärdomar från ett införande av en förändrad styrmodell

I denna webinarvideo berättar Fredrik Pahlberg, Kommunchef, och Carina Nilsson, utvecklingsledare, hur de tagit hjälp av Stratsys för att digitalisera deras förändrade styrmodell. Nordanstigs kommun har gått från en styrmodell som fokuserar på central kontroll av verksamhet till en modell som skapar förutsättningar för professionen i deras verksamheter genom att planera, bedöma, förbättra och utveckla i dialog med ansvariga politiker.

Du får ta del av:

  • Lärdomar & framgångsfaktorer från förändringsarbetet
  • Vilka effekter Nordanstigs kommun vill uppnå med den nya modellen
  • Vilka effekter kommunen ser redan idag
  • Vilket stöd kommunen upplever att de fått från Stratsys verktyg & konsulter  
  • Medskick till er som står inför en förändringsresa

erika-grans-rund
Erika Gräns
Product Growth Manager
erika.grans@stratsys.se

Se webinarvideon