https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/strategic-planning.png
Webinarvideo

Månadsrapportering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så kan du skapa ett gemensamt arbetssätt inom organisationen

Vi tar tempen på organisationen i realtid och sammanställer ekonomi, kvalité och staturapportering i en gemensam rapport. Ökad kontroll inom vård och omsorg har gjort det viktigare än någonsin att veta vad som sker i verksamheten just nu, och snabbt kunna redovisa detta. Månadsrapportering är ett av flera medel för att möta detta behov och under webinaret visar vi vilka möjligheter som finns i Stratsys. Vi följer flödet från månatlig rapportering och ifyllning av exempelvis egenkontroller och checklistor till en komplett månadsrapport som visar både på avvikelser och goda exempel från verksamheten.

Webinaret innehåller följande:

  • Se och följ med när vi sammanställer information från olika egenkontroller, handlingsplan och viktiga mätetal i en gemensam rapport
  • Ta del av hur Stratsys rapportfunktionalitet fungerar och underlättar rapporteringen
  • Få insikter i hur tidsödande sammanställning kan bli mer effektiv och ge tid över till kärnverksamheten

Eric-Backlund-200x208 
Eric Backlund
Customer Simpicity Manager
eric.backlund@stratsys.se 
+46 70 429 34 27

Se webinarvideo