<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hur mycket tid lägger din organisation på insamling och sammanställning av underlag för granskning egentligen? Arbetar ni med planering, uppföljning och rapportering i Word, Excel och i mail? För att skapa ett framgångsrikt kvalitetssäkringsarbete är ordning och reda samt tydlig struktur och kontinuitet av största vikt.

Se filmen om kvalitetssäkring av högre utbildning