<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har ni koll på ert informationssäkerhet och de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning – GDPR? Ordning och reda, struktur och kontinuitet är nyckelord för den som vill lyckas med informationssäkerhetsarbetet och uppfylla de kommande kraven. Med Stratsys plattform kan ert arbete effektivt synliggöras, hanteras, dokumenteras och följas upp. I den här filmen berättar vår kund Håbo kommun om hur de drivit sitt informationsäkerhetsarbete på ett strukturerat sätt i Stratsys. 


Se filmen om Informationssäkerhet och GDPR i Stratsys