<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

I den här filmen visar vi hur du och din organisation kan hantera ert hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning i ett smidigt verktyg. Vi berättar kort om Stratsys, hur vårt verktyg fungerar och dess fördelar följt av en övergripande demo. Vi går igenom hur du sätter upp och planerar ditt hållbarhetsarbetet och hur du kan följa upp det under året genom uppföljningsvyer, översiktsvyer, diagram och tidplaner. Avslutningsvis ser vi på resultatet i en färdiggenererad rapport som enkelt plockas ut ur verktyget.

Se filmen om hållbarhetsredovisning