<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

För att säkerställa att man lever upp till lovad kvalitet genomför många organisationer olika typer av egenkontroller i form av checklistor. Detta kan till exempel vara olika typer av kvalitetsrevisioner, så som internkontroll. Många gör detta med hjälp av penna och papper för att sedan göra manuella tidskrävande sammanställningar. 

I den här filmen kommer vi att visa hur man istället kan effektivisera arbetet i Stratsys. Dessutom demonstrerar vi hur åtgärder enkelt kan kopplas till eventuella avvikelser och hur allt detta kan exporteras till olika typer av rapporter.  

Se filmen om checklistor