<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag inför årsredovisningen?  Är ni flera personer i organisationen som både skriver och granskar samma rapport och är det en utmaning att hantera underlag som varierar kraftigt när det gäller innehåll och utformning? 

Att skapa rapporter i Stratsys effektiviserar arbetet med rapporteringen och anses av många av våra kunder som en stor effektiviseringsvinst. 

I dagsläget arbetar flertalet av Stratsys myndighetskunder med årsredovisningen i Stratsys. 

I denna film visar vi hur arbetet med årsredovisningen kan förenklas med Stratsys verktyg. Vi kommer att fokusera på funktionaliteten i verktyget, gå igenom hur flera personer tillsammans kan arbeta i rapporten samt hur man kopplar samman årsredovisningen med verksamhetsplanen i Stratsys. 

Se filmen om Årsredovisning i Stratsys