Webinaret ger dig inblick i hur andra myndigheter i praktiken har effektiviserat sin verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys som verktyg och hur de lyckas integrera riskarbetet på ett mycket effektivt sätt.

Vare sig myndigheten har ett mer eller mindre omfattande riskarbete eller lyder under FISKEN så är det enkelt att i Stratsys få ett helhetsgrepp kring dessa processer och inte låta något hamna vid sidan av. Det kan röra sig om risker knutna till exempelvis verksamhetsplanen, målstyrning, projekt eller systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån riskbilden kan man sedan skapa aktivitetsbaserade handlingsplaner som följs upp direkt i verktyget. Välkommen på ett webinar om modern verksamhetsplanering och uppföljning och hur du på ett mycket effektivt sätt kan arbeta med myndighetens riskarbete!

Anmäl dig till webinaret