Arbetar ni med er planering och uppföljning i Word, Excel och mail? Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag för uppföljningen?  För att lyckas med målstyrning och verksamhetsplanering krävs en effektiv planering och uppföljningsprocess med gemensam struktur och röd tråd. Stratsys verktyg stödjer organisationen i denna process samtidigt som den löpande uppföljningen och analysarbetet blir mer tidseffektiv. Kompletta månadsrapporter, årsredovisningar, tertial- samt kvalitetsrapporter kan sedan enkelt tas ut i valfritt format. Under webinaret kommer vi visa exempel på hur befintliga region- och landstingskunder använder Stratsys plattform för att spara tid och öka kvalitén i arbetet med sina styrande dokument.

Webinaret riktar sig till dig som inte har tidigare erfarenhet av Stratsys plattform, eller om du är befintlig användare men nyfiken på nya användningsområden. Webinaret är kostnadsfritt och du deltar enkelt via din egen dator. Självklart har du möjlighet att under webinaret ställa frågor till presentatören.

Anmäl dig till webinaret