Hur ser vi till att alla de resultat som finns i KKiK används på bästa sätt? Mätetal som idag rapporteras in men inte följs upp kan på ett enkelt sätt följas och visas upp i organisationen. Webinaret visar exempel på hur ni bäst använder era KKiK-mått och sammanställer dem i en färdig rapport. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.Stratsys-PDR-tonad-cmyk-01.pngPlanera – Plan it
- Skapa en röd tråd mellan organisationens mål och KKiK-mått
- Jämför er med andra kommuner

Stratsys-PDR-tonad-cmyk-02.png

 

Genomför – Do it
- Följ status på måtten

Stratsys-PDR-tonad-cmyk-03.pngFölj upp och analysera – Review it 

- Ta ut färdiga uppföljningsrapporter

Anmäl dig till webinaret