<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Med Stratsys förmåga att hämta in ekonomisk uppföljningsdata till verksamhetsrapporter slipper ni hantera ekonomi- och verksamhetsstyrning åtskilt. De kunder som integrerat ekonomisk uppföljning från budget & prognos- eller ekonomisystem upplever att rapporteringen effektiviseras och att mer tid kan läggas på analys och verksamhetsuppföljning.
Delta på webinariet och inspireras av möjligheterna i Stratsys verktyg, ta del av olika lösningar från Stratsys partner och en kund som arbetar med en integrerad lösning.

Webinaret riktar sig till dig är befintlig Stratsyskund. Webinaret är kostnadsfritt och du deltar enkelt via din egen dator. Självklart har du möjlighet att ställa frågor till presentatören under webinaret.

Anmäl dig till webinaret