För att säkerställa att man lever upp till lovad kvalitet genomför många organisationer olika typer av egenkontroller i form av checklistor. Detta kan till exempel vara för hygienronder, skyddsronder i arbetsmiljöarbetet eller andra typer av kvalitetsrevisioner. Många gör detta med hjälp av penna och papper för att sedan göra manuella tidskrävande sammanställningar och uträkningar.

Under detta webinar kommer vi att visa hur man istället kan effektivisera detta arbete i Stratsys. Dessutom demonstrerar vi hur åtgärder enkelt kan kopplas till avvikelser i egenkontroller och hur allt detta kan exporteras till olika typer av rapporter. Webinaret sker online och du deltar via din egen dator. Givetvis har du möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till webinaret