<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur säkerställer vi att organisationen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Hur gör andra organisationer? Under webinaret visar vi exempel på hur våra kunder arbetar. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Stratsys-PDR-tonad-cmyk-01.pngPlanera – Plan it
- Skapa en struktur för årets arbete på alla nivåer i organisationen
- Genomför undersökningar
- Prioritera och delegera

Stratsys-PDR-tonad-cmyk-02.pngGenomför – Do it
- Personlig startsida med ansvar
- Status över nuläget
- Bedöm risker och skapa åtgärder
- Underlätta arbetet med exempelvis skyddsronder
- Påminnelser via startsida och mail

Stratsys-PDR-tonad-cmyk-03.pngFölj upp och analysera – Review it
- Följ historik och kommentarer från underliggande enheter
- Ta ut färdiga handlingsplaner och uppföljningsrapporter

Anmäl dig till webinaret