Hur skapas en gemensam struktur för arbetet med verksamhetsplanen? Hur frigör man tid från administration som istället kan läggas på analys? Se exempel på hur våra kunder arbetar med sin verksamhetsplanering med hjälp av Stratsys. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Stratsys-PDR-tonad-cmyk-01.pngPlanera – Plan it
- Skapa en struktur för årets arbete på alla nivåer i organisationen
- Bryt ner målen – från vision och övergripande mål ner till konkreta aktiviteter
- Koppla nyckeltal mot målen
- Prioritera och delegera

Stratsys-PDR-tonad-cmyk-02.pngGenomför – Do it
- Personlig startsida med ansvar
- Status över nuläget
- Löpande avrapportering
- Påminnelser via startsida och mail

Stratsys-PDR-tonad-cmyk-03.pngFölj upp och analysera – Review it
- Följ historik och kommentarer från underliggande enheter
- Analysera verksamheten
- Ta ut färdiga månads/tertial/delårsrapporter samt årsredovisning

Anmäl dig till webinaret