<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EdTech står för Educational Technology och är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Stratsys kommande paketering inom EdTech innebär att du som är ledare inom skolan får alla dina verktyg samlade på en och samma plats i Stratsys. 

I detta webinar tittar vi framför allt på hur skolvärlden kan dra nytta av verktyget Resursplanering i EdTech-paketeringen, men också på de andra delar som ingår; bland andra Skolans systematiska kvalitetsarbete, Statsbidrag och möteshantering genom RunYourMeeting. Delta på webinariet och inspireras av möjligheterna i Stratsys verktyg! 

Webinaret riktar sig till dig är befintlig Stratsyskund. Webinaret är kostnadsfritt och du deltar enkelt via din egen dator. Självklart har du möjlighet att ställa frågor till presentatören under webinaret.

Anmäl dig till webinaret