Med Stratsys resursplaneringsverktyg för grundskolan förenklas och effektiviseras arbetet med planering och bemanning av skolan. Verktyget stödjer rektorer att optimera och effektivisera sin verksamhet och tar samtidigt hänsyn till skollagens krav om behörig personal. Det blir lättare för rektorer att tydliggöra och använda befintliga resurser för att nå balanserad budget.

Genom ett gemensamt arbetssätt kring resursplanering effektiviseras kommunens arbete kring skola med avseende på ekonomi och bemanning. Detta leder ofta till en balanserad budget men även ett effektivt nyttjande av behörig personal. Sammantaget kan sägas att det leder till en förenklad vardag för den enskilde rektorn och mer tid kan läggas på det pedagogiska ledarskapet - detta bekräftar våra befintliga användare.

Webinaret riktar sig i första hand mot personer/befattningar som hanterar grundskola; rektorer, sektor-, verksamhet- områdeschefer samt HR- och ekonomifunktioner.

Anmäl dig till webinaret