<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Månadsrapportering har varit ett ”hett” ämne på senare tid. Ökad kontroll inom vård och omsorg har lett till att det blivit viktigare att veta vad som sker i verksamheten just nu, och snabbt kunna redovisa detta. Månadsrapportering är ett av flera medel för att möta detta behov och under webinaret visar vi vilka möjligheter som finns i Stratsys. Vi följer flödet från månatlig rapportering och ifyllning av exempelvis egenkontroller och checklistor till en komplett månadsrapport som visar både på avvikelser och goda exempel från verksamheten. Därtill visar vi hur organisationer genom gemensamma arbetssätt kan uppnå ökad effektivitet vid insamling och sammanställning av information, som både är i intresse för såväl interna som externa intressenter. En enklare månadsrapportering helt enkelt!  

Webinaret riktar sig till dig som inte har tidigare erfarenhet av Stratsys plattform, eller om du är befintlig användare men nyfiken på nya användningsområden. Webinaret är kostnadsfritt och du deltar enkelt via din egen dator. Självklart har du möjlighet att under webinaret ställa frågor till presentatören.

Anmäl dig till webinaret