Processerna genom vården, från att patienten söker kontakt, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård behöver ständigt genomlysas, utvecklas och förbättras för att upprätthålla ett systematiskt kvalitetsarbete. Under detta webinar visar vi hur organisationer kan arbeta med en samlad överblick av de olika vårdprocesserna och tillhörande riskanalys, indikatorer och egenkontroller. Vi visar även hur Stratsys kan integreras med 2c8 Modeling Tool för en komplett processkartläggning med nedbrytning i delprocesser och aktiviteter. 

Webinaret riktar sig till dig som inte har tidigare erfarenhet av Stratsys plattform, eller om du är befintlig användare men nyfiken på nya användningsområden. Webinaret är kostnadsfritt och du deltar enkelt via din egen dator. Självklart har du möjlighet att under webinaret ställa frågor till presentatören.

Anmäl dig till webinaret