<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1644818982399534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utveckling inom området beslutsstöd/verksamhetsstyrning innebär idag en digitaliseringsfråga för stora delar av privat och offentlig sektor. Under åren har det visat sig vara en svår uppgift för kunden att på bästa sätt utvärdera IT-lösningar på marknaden och frågan om digitaliseringsstrategier blir allt viktigare. Stratsys tillsammans med stora delar av marknaden förespråkar och agerar utifrån ”best of breed”-strategin – alltså bästa möjliga lösning/leverantör inom det specifika området och utifrån kundens målbild. Under detta webinar pratar vi pratar vi om två olika integrationsmöjligheter och hur vi tänker kring framtiden.

Se filmen om Best of breed