Allmänna frågor

Vilka kortkommandon kan jag använda i Stratsys?

För att underlätta för användare med funktionsnedsättningar har vi efter önskemål lagt till några kortkommandon i systemen. Dessa är bara aktiva om du inte befinner dig i ett editeringsfält.

 • P : Exportera PDF
 • W : Exportera Word
 • X : Exportera Excel
 • D : Öppna upp enhetsväljaren (Fokus hamnar automatiskt i sökfältet)
 • F : Öppna vy-filtret
 • O : Slå på en markering kring det nuvarande elementet som är fokuserat. Detta för att personer med en synnedsättning lättare ska se var i gränssnittet de befinner sig.
 • E : Öppnar upp Inline edit om du står i en sådan tabellcell.
  • Alt-S : Spara
  • Tabb : Hoppa till nästa inline-edit
  • Escape: Avbryt
 • 1-9 : Snabbkommando för respektive menyflik. Olika webbläsare och olika operativsystem använder olika tangentkombinationer vid kortkommandon. Vilken tangent du ska använda i kombination med 1-9 vid just din dator kan du läsa mer om här. I Internet Explorer kan du även behöva aktivera ditt val med Enter.
 • Blanksteg - Stegar dig igenom vyn baserat på föräldranoden, alltså den nod som ligger synlig längst till vänster i vyn vid varje steg.
 • CTRL+Blanksteg - Kolapsar vyn till den föräldranod som finns i den kolumn som ligger längst till vänster i vyn. Exempel: I en drag n drop-vy viks alla grenar ihop så att du bara ser innehållet i kolumnen längst till vänster.

Utöver detta går det även att tabba mellan olika rubriker i en rapport och välja den med Mellanslag eller Enter.

Du kan även i stora vyer med fördel använda dig av Webbläsarens inbyggda sökfunktion, du når denna via kortkommandot CTRL+F. Detta ger dig en sökruta och du kan sedan bläddra upp och ned via pilarna i sökresultatet.