Videos om Meetings

Videos

Skapa återkommande möten

I den här videon går vi igenom hur man skapar återkommande möten i Stratsys Meetings. Observera att videon är på engelska.

 

Genomföra och följa upp åtekommande möten

I den här videon går vi igenom hur man genomför och följer upp återkommande möten i Stratsys Meetings. Observera att videon är på engelska.