Verksamhetsplanering

Produktversion Verksamhetsplanering Q1 2023

Här kan du läsa om den nya produktversionen från april 2023 och vilka nyheter som finns i den

Versionen syftar till att förbättra ert arbete i produkten, och särskilt fokus har lagts på:

  • Översyn och kvalitetshöjning av hela produkten och dess olika komponenter, bland annat kring inställningar och filter för att ge en bättre helhetsupplevelse
  • Ny vy för att följa upp verksamhetsplanen som samlar mål, indikatorer och aktiviteter

  • Förbättringar i stödet mot era användare, såsom nya hjälptexter och kommentarsmallar, anvisningar som ska göra det enklare för användarna att förstå vad de förväntas göra och därmed bli mer effektiva i sitt arbete

  • Om ni använder komponenten Portfölj har flera förbättringar gjorts, bland annat med tydligare kommentarsmallar för att stödja prioriteringsprocessen, tillagd riskmatris för att möjliggöra riskbedömning och förbättrad rapport för status av portföljen

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga.

Här kan du se mer om den nya produktversionen i vår interaktiva produktguide.

Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!