Vyer

Varför syns inte noden i vyn? Hur felsöker jag filtret?

Snabblänkar:

Jag ser inte noden i vyn

Noden syns inte i vyn på en enskild enhetsnivå

En ofta återkommande fråga som vi får på supporten är frågor av arten:
- Jag kan inte se noden i vyn?
- Det verkar som att noden har trillat bort?
- Jag ser noden i Uppföljningsvyn men inte i Planeringsvyn, var är den?

Eftersom det på förhand kan vara svårt att veta vad det specifika problemet är när alla fall skiljer sig åt, har vi istället listat några enkla lösningar som vi på Stratsyssupporten använder för att felsöka frågor som de ovan.

Jag ser inte noden i vyn:


1. Det första som du vill göra är att säkerställa att noden inte är borttagen vilket i så fall innebär att du behöver återställa denna via Händelsehistoriken under avdelningen Övrigt i administratörsgränssnittet.

För att veta om noden är borttagen eller inte klickar du på filtertratten i det svarta verktygsfältet för vyn och därefter väljer du Namnfiltret för den Styrmodellskolumn där noden skall ligga. Om du i Namnfiltret kan hitta noden så finns denna i vyn på den aktuella enhetsnivån men är bortfiltrerad.

2. Nästa steg innebär att ta reda på vilken filterinställning som gör att noden inte syns i vyn. För att göra detta behåller vi filterinställningarna uppe och därefter använder vi uteslutningsprincipen och nollställer filterinställning efter filterinställning tills när vi får fram noden i vyn. Genom att göra på detta sätt ser vi vilken inställning det är som blockerar.

3. När du fått fram noden i vyn vet du i regel exakt eller på ett ungefär vilken enskild eller kombination av filterinställningar som gör att noden filtreras bort ur vyn.

Tips: Ofta rör det sig om att man t.ex. missat att sätta en Nyckelord på noden eller använder sig av En-nod-på-varje-gren filtrering. 

4. Öppna noden i vyn och gör de önskade förändringarna för att noden skall synas baserat på filterinställningarna. Alternativt kan vi korrigera standardfiltret för att noden skall dyka upp varje gång användare går in i vyn.

 

"Noden syns inte i vyn på en enskild enhetsnivå och jag har kontrollerat under Enhetsfliken i ändraläget att noden i enhetsträdet är nedskjuten till den enhetsnivån där den inte syns."

Ställ dig på en enhetsnivå där du kan se noden och därefter klickar du i det svarta verktygsfältet för vyn  på Pusselbitsikonen (nodegenskaper) och därefter på namnet för Styrmodellskolumnen. Här Söker du på Konsolidering bland nodegenskaperna och lägger till denna till Valda kombinerade Egenskaper.

 

Nu kommer det att visas en kedjeikon (konsolideringsikon) på noden i kolumnen. Klicka på denna för att öppna Konsolideringsvyn där du kan se noden på samtliga enhetsnivåer. Här öppnar du noden på den enhetsnivå där den inte syns i vyn, öppna noden i ändra läget och ställ dig på Kopplingsfliken.  

Normalt sett skall en nod ha en koppling mot Styrmodellen som vyn baseras på och en koppling mot Bruttolistan för Mått eller Aktiviteter beroende på nodtyp. I ditt fall saknas dock kopplingen mot styrmodellen som vyn baseras på för noden på den enhetsnivån där den inte syns i vyn.

Klicka på +Lägg till koppling för att på nytt skapa upp kopplingen mot Styrmodellen som vyn baseras på, spara och stäng noden och återvänd därefter till vyn för att kontrollera att noden nu visas där. Därefter kan du välja att ta bort konsolideringsikonen där denna tidigare lades till.