FAQ

Varför saknas behörigheterna för min personal?

Om behörigheterna på din personal saknas eller verkar felaktiga kan det bero på flera olika saker:

  • Behörigheterna är inte uppdaterade för planen, se nedan för hur du gör
  • Ämnesbeteckningarna stämmer inte med skolverkets namn - se nedan för åtgärd
  • Personen är nyanställd och behörigheter har ännu inte beställts från Skolverket
  • Personnumret var inte med i senaste beställningen till Skolverket av annan anledning
  • Personen har inte fått sina behörigheter registrerade hos Skolverket ännu

Behörigheterna beställs från Skolverket av den som är ansvarig för Resursplanering i er organisation och läses sedan in via fil.

Detta görs med olika frekvens för olika kommuner. Om behörigheter för ny personal saknas kan du be din administratör att göra en ny beställning.

Uppdatera behörigheter

För att läsa in de behörigheter som finns tillgängliga i senaste inläsningen så väljer du "Uppdatera behörigheter" i personallistans meny (Uppsättning > Personal):

Uppdatera_beh_righeter.png

Se till att ämnesbeteckningarna matchar Skolverkets namn

Vissa ämnen har en specialhantering, t.ex. SVE med namn  "Moderna språk / Svenska/Engelska".

Denna behörighet läggs på pedagogen om de har en behörighet för SV och/eller EN för motsvarande årskurser. För att det skall fungera måste dock namnet matcha exakt med ovan.

Se därför till att namnet är rätt i eventuell mallplan, samt i alla redan skapade planer. Uppdatera sedan behörigheterna enligt steget ovan.

Det går tyvärr inge att uppdatera ämnesnamn centralt för redan skapade planer.