Importer och exporter

Uppdatera personalbehörigheter för pedagoger

Beställa behörighetsinformation

Behörigheterna beställs från Skolverket av den som är ansvarig för Resursplanering i er organisation och läses sedan in via fil.

Detta görs med olika frekvens för olika kommuner. Om behörigheter för ny personal saknas kan du be din administratör att göra en ny beställning - se följande artikel: Beställ ny behörighetsinformation för pedagoger

Uppdatera behörigheter

För att läsa in de behörigheter som finns tillgängliga i senaste inläsningen så väljer du "Uppdatera behörigheter" i personallistans meny (Uppsättning > Personal):

Detta behöver göras i varje plan efter en ny inläsning om det har skett förändringar i personallistan. 

Om behörigheter ändå saknas för din personal

Om behörigheterna på din personal saknas eller verkar felaktiga trots att nya behörigheter från Skolverket är inlästa och uppdaterade kan det bero på flera olika saker:

  • Behörigheterna är inte uppdaterade för just denna plan efter senaste inläsningen (se ovan)
  • Ämnesbeteckningarna stämmer inte med skolverkets namn - se länk nedan 
  • Personen är nyanställd och behörigheter har ännu inte beställts från Skolverket, se ovan
  • Personnumret var inte med i senaste beställningen till Skolverket av annan anledning
  • Personen har inte fått sina behörigheter registrerade hos Skolverket ännu
  • Om inget av ovanstående verkar stämma, kontakta supporten via supportknappen i verktyget.

Specialhantering

Vissa ämnen har en specialhantering av behörigheter. Se artikel om Ämnen.