Mått och aktiviteter

Vad händer med inrapporterade värden om jag ändrar konsolideringsformel?

De inrapporterade värdena på måttet ligger kvar, om inte formeln du ändrar till kräver att utfallsvärdena ändras. Om formeln kräver detta så kommer utfallsvärdena att skrivas över och det är då inte möjligt att få tillbaka värdena. 

Exempel: Ponera att du har ett mått som inte har någon summering alls. De olika enheterna får då rapportera in egna utfall på varje enhetsnivå. Om ni ändrar formel till summa, så kommer utfallen att skrivas över för alla enheter som har en rapporterande enhet under sig. Att ändra från summa till ingen formel kommer däremot inte att påverka några mått. All måttdata kommer att ligga kvar.

Om du redan har delat ut måttet till underliggande enheter och lagt en konsolideringsformel som t.ex. Summa och därefter vill lägga till en enhet till konsolideringskedjan så kommer du att tappa inrapporterad data då Summeringen nu beräknas på den nya enhetskedjan.