Tjänsteplanering

Tjänsteplanering - Resursplanering Gymnasiet

En Steg-för-Steg-Guide till Effektiv Tjänsteplanering för resursplanering gymnasiet

I Resursplaneringsverktyget allokerar du effektivt din skolas personal till de rätta tjänsterna och kurserna. Följ stegen nedan för att navigera genom Tjänsteplaneringens verktygsfält och använda de tillgängliga alternativen.

Navigera i Tjänsteplaneringens Verktygsfält

 1. Välj Läsår: Välj det läsår för vilket du vill planera resurser.

 2. Välj Program: Välj det program som lärarna ska allokeras till.

 3. Visa Obemannade Kurser: Klicka för att visa enbart de kurser som ännu inte har tilldelats personal.

 4. Sökfunktion: Använd sökfältet för att snabbt hitta lärare eller specifika kurser.

 5. Exportera Personalinformation: Exportera till Excel.

Fördelning av Personal

 1. Se Tillgänglig Personal: Visa en lista över all tillgänglig personal.

 2. Ta Bort Personal: Ta bort vald personal från den nuvarande kursfördelningen.

 3. Visa Personalkort: Få detaljerad information om fördelad personal genom att visa deras personalkort.

 4. Varningsvisning: Identifiera och visa varningar relaterade till personalallokeringen.

Detaljerad Visning av Tillgänglig Personal

 1. Sök och Visa Obehöriga Lärare: Använd sökfältet och/eller visa lärare utan behörighet.

 2. Behöriga Lärare: Här visas lärarna med rätt behörigheter för den valda kursen.

 3. Obehöriga Lärare: Här visas lärare som saknar nödvändig behörighet.

Varningsikoner

För att ge dig en snabb överblick och förståelse för eventuella problemområden inom personalallokeringen finns olika varningsikoner tillgängliga. Du kan se vad varje ikon betyder genom att hålla muspekaren över den. Här är en förklaring till varje ikon:

 

Röd Triangel: Saknar lärarbehörighet

Orange Utropstecken: Saknar ämnesbehörighet

 Lila Utropstecken: Överbemannad personal