Allmänt

Sökmotorn

Snabblänkar:

Sökmotorn

Så använder du sökmotorn

Sökmotorn

Du kan alltid exportera en rapport för den enskilda rapporterande enhet som du står på i Stratsys. Men om du önskar sammanställa information per rubrik eller enhet baserat på alla rapporterande enheter behöver du använda Sökmotorn.

Sökmotorn kan du enkelt och effektivt få ut sammanställningar över vad olika enheter har skrivit kring olika avsnitt. Istället för att sitta med utskrivna rapporter från olika enheter och leta upp efterfrågade avsnitt, eller klippa och klistra från flera Worddokument, kan du här markera de avsnitt du önskar analysera och från vilka enheter. En sammanfattande rapport genereras därefter i ett och samma dokument.

Om du skall skriva en sammanställning baserad på flera enheters skrifter är sökmotorn ett effektivt hjälpmedel. Sökmotorn kan även användas för att skapa sammanslagna rapporter av flera enhetsanpassade rapportmallar med gemensam framsida och innehållsförteckning.

Du hittar sökmotorn genom att klicka på dubbelpilen på vänster sida för en rapport, rapporten expanderas då för att visa ytterligare funktionalitet så som Sökmotorn vilken återfinns i övre högra hörnet.

 

Klara rapporter - Rapporter som har skickats till klar i rapporteringsprocessen se bilden ovan

Sökbara rapporter - Rapporter som står i läget Rapportering alltså näst sista steget i bilden ovan.

 

Så använder du Sökmotorn

För att använda sökmotorn klickar du först på namnet på rapporten och sedan på Klara rapporter eller Sökbara rapporter.

Steg 1 – Välj enheter

Här väljer du vilka enheter du vill söka information ifrån. Enheterna som syns på sidan är de enheter som har fått rapportmallen. Om en enhet är utgråad betyder det att inrapporteringen inte är klar och du kan inte göra en sökning på enheten ännu. Välj enheter och bekräfta ditt val genom att klicka på knappen Nästa nere till höger.

Steg 2 – Gruppering

Här finns två olika alternativ för gruppering av sökresultatet:

  • Gruppera resultatet per rubrik – De valda enheterna blir huvudenheter i sökresultatet och under dem visas valda rubriker från rapportmallen
  • Inkludera enhetstillagda rubriker på översta nivån - Om ni valt alternativet Gruppera resultatet per enhet så får ni möjlighet att få med de enhetsanpassade rubriker som finns med på den översta enhetsnivån, dvs. den enheten som rapportmallen är skapad på.
  • Gruppera resultatet per enhet - De valda rubrikerna från rapportmallen blir huvudrubriker med den inrapporterande texten från respektive enhet som underrubriker.

OBS! 

Kryssar du i Inkludera enhetstillagda rubriker på översta nivån så kommer även allt enhetstillagt som finns någonstans under denna rubrik att inkluderas.
Men om något är urkryssat under en rubrik på översta nivån, så kommer istället enbart det som är ikryssat att inkluderas. Med andra ord, inget enhetstillagt.

Klicka på knappen Nästa nere till höger för att bekräfta dina val.

Steg 3 – Välj avsnitt

Nu ser du alla rubriker, textavsnitt och tabeller som ingår i rapportmallen. För att välja vilka avsnitt som ska tas med i sökningen markerar du kryssrutorna intill avsnitten. För att välja alla klickar du på knappen Välj alla högst upp. När du är nöjd med dina val klickar du på knappen Generera längst ned för att skapa resultatet.

Steg 4 – Exportera till Word

Ditt sökresultat visas nu på skärmen. Om du vill exportera resultatet till Word klickar du på knappen Exportera uppe till höger.

Följande inställningar kan du göra innan exporten:

  • Välj Wordmall – I listan väljer du den Wordmall som du vill att exporten ska baseras på.

  • Inkludera innehållsförteckning – Här markerar du kryssrutan ifall du vill att en innehållsförteckning ska genereras automatiskt.

  • Inkludera rubriker utan tillhörande textavsnitt eller tabell - Här väljer du om Rubriker med endast t.ex. en rapportdels inhämtade delar under skall visas i exporten.

  • Ingress på första sidan – Här kan du skriva en ingress till förstasidan på den exporterade rapporten.

  • Förord – Här kan du skriva ett förord till den exporterade rapporten (eventuella förord som respektive enhet har skrivit kommer inte med i exporten).

Slutför exporten genom att klicka på knappen Exportera nere till höger.