Poäng och timplan

Skapa program och kurser - Resursplanering Gymnasiet

Program- och kursplanering: En steg-för-steg guide till planläggning på gymnasienivå

Skapa program

Lägg till kurser

Importera timplan

Lägg till kurser

Parallellundervisning

Förläng program till fyra år

Administrera

Dela kurs

 

Skapa program

Följ dessa steg för att skapa ett nytt program:

  1. Navigera till "Poäng- och timplan" i menyn.
  2. Välj "Skapa program".


Steg 1: Program & klasser

Efter detta får du en stegprocess där du:

1. Väljer skolform

2. Specificerar programmet

3. Anger koden för programmet

4. Namnger programmet

5. Bestämmer antalet klasser.

6. Väljer för vilket eller vilka läsår programmet ska skapas

Notera: Om din gymnasieskola redan är i drift, kan du låta alla checkboxar vara som de är. Om du däremot startar upp ett nytt program och endast vill skapa det för årskurs 1 (Åk 1), se till att endast markera checkboxen för den årskursen. Vid nästa årshantering kommer Åk 1 automatiskt att bli Åk 2, och en ny Åk 1 skapas.

När man väljer program inom Introduktionsprogrammet (IM) är standardlängden 1 år, även om en förlängning upp till 4 år är möjlig.

Välj sedan Nästa.

Steg 2: Inriktningar

1. Ange vilken/vilka inriktningar programmet ska inkludera.

2. Specificera antalet elever per inriktning.

3. Definiera antalet grupper inom varje inriktning.

Om du vill skapa ett program för Anpassad gymnasieskola: läs vår artikel här.

Lägg till Kurser

Importera timplan

Klicka på de tre punkterna i kursväljaren och välj "Importera timplan".

Du har nu två alternativ:

1. Ladda upp en fil för att importera timplan.

2. Ladda ned en Excelfil för att se korrekt format som exempel.

Under 'Validering' verifieras filen, och du informeras om eventuella ändringar som behöver göras.
En sammanfattning av förestående ändringar visas efter validering.

 

Lägg till kurser

Klicka på de tre punkterna i kursväljaren och välj "Lägg till kurs(er)".

Nu ska du:

1. Välja önskad skolform.

2. Specificera vilken eller vilka kurser du vill lägga till.

3. Om nödvändigt, använd papperskorgen-symbolen för att radera en kurs.

Klicka på "Spara". Nu kan du bland annat justera antalet elever per kurs.

 

Lägg till parallellundervisning 

 

För att skapa en parallellundervisning gå till Poäng- och timplan. Tryck på de tre prickarna i programväljaren. 

Ett nytt fönster öppnas där du kan:

1. Ange namn för parallellundervisningen.

2. Lägga till de kurser som ska ingå i parallellundervisningen.

3. Trycka på papperskorgsikonen för att ta bort kurser från parallellundervisningen.

 

När parallellundervisningen har skapats visas de inkluderade kurserna som en grupp:

Notera: Parallellundervisning kan endast skapas för kurser som har en grupp, som inte är samlästa och som inte är delade. Vill du samläsa dem gör du det efter du skapat din parallelläsning.

 

Förläng program till fyra år

För att förlänga ett program går du till Poäng- och timplan och väljer sedan "Förläng program till 4 år". 

 

Efter valet visas en dialogruta som beskriver konsekvenserna av att förlänga programmet.

Notera: För gymnasieprogram blir det automatiskt 3 år då det är standard. Det går i dropdown-menyn att välja fyra år, exempelvis när skolan har Nationella Idrottsutbildningen eller AST.

Administrera

Så här administrerar du befintliga program:

I fönstret som öppnas kan du:

1. Ändra kod och namn för programmet.

2. Justera olika läsår.

3. Justera antal klasser.

4. Lägga till ytterliga programinrikning.

5. Ändra antal klasser.

6. Välja att ta bort en inriktning.

Dela kurs

För att skapa en delad kurs, till exempel genom att hålla en del av kursen i en traditionell föreläsningssal och en annan del i en laboratoriemiljö, eller genom att kombinera teori- och praktikpass i ämnet Idrott & Hälsa, börjar du med att klicka på de tre prickarna vid vald kurs. Därifrån väljer du alternativet "Dela".

Efter detta får du upp ett fönster som visar:

1. Välj i vilken årskurs delningen ska appliceras.

2. Specificera om kursen ska delas i två eller flera sektioner.

3. Möjlighet att ge en del benämning.

4. En papperskorgsikon finns tillgänglig för att erbjuda möjligheten att ta bort skapade delar.

När du klickar på "spara" kommer kursen att delas enligt de specificerade inställningarna. Den nya, delade kursen kommer att visas på ett sådant sätt att du kan redigera varje sektion separat vid behov.