Poäng och timplan

Samläsning för Gymnasiet

Instruktioner för Samläsning kurser på gymnasiet.

Instruktion: Samläsning

Samläsning är en metod där två eller flera skolor eller program samarbetar kring undervisningen av en viss kurs. Denna metod används oftast när det finns behov av att samordna resurser, optimera användningen av lärare eller när antalet elever i en viss kurs är lågt inom ett specifikt program eller skola. Genom att kombinera elever från olika bakgrunder och specialiseringar kan skolorna dra nytta av de olika styrkor och expertiser som varje skola eller program erbjuder. 

 

För att använda funktionen samläsning, gå till Poäng- och timplan, tryck på de tre prickarna bredvid det valda programmet, välj sedan "Samläs".

Här kan du:

1. Välja vilken årskurs det gäller för.

2. Välja vilken skola kursen ska samläsa med.

3. Välja vilket program kursen ska samläsa med.

4. Trycka på soptunneikonen för att avlägsna en samläsning.

Tips: Du har möjlighet att lägga till flera skolor och program för samläsning. 

När du trycker på spara, kommer en särskild symbol att dyka upp för de kurser som ansvarar för samläsning, medans en gul hand indikerar på att kursen deltar i samläsning. Om du för muspekaren över den markerade kursen, visas de deltagande programmen. Kursens elevantal uppdateras automatiskt med eleverna från de inkluderade programmen, där () indikerar den totala summan elever som deltar.

 

Notera: Deltagande kurser kan inte ändra tiden för den valda kursen. De kan dock se det totala timantalet du har angivit. Samma regler gäller i tjänsteplaneringen.