Resursplanering Gymnasiet
  1. Manual
  2. Resursplanering Gymnasiet

Resursplanering Gymnasiet FAQ

Här har vi samlat det mest du kan tänkas vilja veta om Resursplanering Gymnasiet. Finner du inte svar på din fråga här, tveka inte att höra av dig till oss.

Innehållsförteckning

  1. Läsårshantering
  2. Timplan
  3. Personal
  4. Tjänsteplanering
  5. Ekonomi

Läsårshantering

 Jag är redo att börja planera för nästa läsår – hur gör jag?
 Nytt läsår skapas via ikonen längst ner till vänster. Var noga med att du står på din egen/rätt enhet så att det blir du som får det nya läsåret. Ett nytt läsår med samma typ av uppsättning kommer att skapas.

Timmar, grupper och antal elever följer med. Längre fram kommer du även att ha möjlighet att välja om samläsning och lärare skall följa med klasser.

Är det så att detta hanteras centralt kommer du när det läsårshanterats ha möjlighet att se kommande läsår i balken i varje vy.

 

Timplan

Hur utökar jag med fler program?

Var noga med att du står på rätt enhet (högst upp) då du skall lägga till program.

Sedan lägger du till via menyn högst upp till höger.

Då får du möjlighet att ange vilka inriktningar, hur många klasser, elever och grupper programmet skall ha.

Detta går att justera i efterhand om det skulle bli fel.

När programmet är skapat är det bara att uppdatera timmar för varje kurs. Detta går att göra direkt i timplanen eller via en excelimport via menyn längst ut till höger i balken.

 

Hur utökar jag mitt program med fler inriktningar?

Var här noga med att du står på rätt läsår, dvs det läsår som inriktningen skall börja gälla.

Via administrera program, som du finner via menyn längst ut till höger i balken, kan du lägga till inriktningar.

Var här nog att det blir på rätt läsår, det vanligaste är ju att det är från årskurs ett men bra att vara medveten om. 

 

Hur uppdaterar jag timplanen snabbast?  

Timplanen kan importeras från excel via menyn längst ut till höger i balken.

 

Hur justerar jag antalet elever och grupper?

Detta går att göra direkt i timplanen för varje kurs och årskull. Om du inte har så stora skiftningar utan det är samma på det mesta kan du uppdatera allt på ett bräde via programadministrationen som du finner via menyn, längst till höger i balken.

Här kan du justera elevantal per inriktning för dina årskullar.

 

Det saknas en del kurser, hur kan jag lägga till dem?

Skall du bara lägga till en eller två kurser går det att göra längst ner i timplanen via plustecknet. Sök på kursen och välj den du vill lägga till. Denna kommer att sorteras in på rätt plats i timplanen.

Skall du lägga till flera kurser går det också att göra via menyn längst till höger i balken. Här söker du på kurser och väljer de du vill ha med. Du ser vilka kurser som lägger sig i en lista. När du klickar på spara uppdateras timplanen och kurserna sorteras in på rätt ställe beroende på om de är individuella val eller inriktningskurser.

 

Hur tar jag bort kurser som vi inte längre ger?

Vid kursen, välj ta bort i den lilla menyn.

Kurser som är gymnasie- program- eller inriktningsgemensamma, samt Gymnasiearbetet går inte att ta bort. Finns det timmar utlagda på kursen går den inte heller att tas bort.

 

Det står att en kurs inte finns för årskullen, vad betyder det?

En kurs finns t.ex med i timplanen som inriktningskurs och du vill erbjuda kursen som Programfördjupning/Individuellt val för de årkurser som saknar inriktningen.

Lägg till kursen genom att använda plussymbolen längst ner i timplanen eller Lägg till kurs(er) i menyn. Sök efter den specifika kursen och välj för att lägga till.

Kursen kommer då att visas på en separat rad som antingen Programfördjupning eller Individuellt val.

Det går också att lägga till kursen via timplansimporten. Ange timmar för de årkurser som ska erbjudas kursen. Kursen skapas då upp som Programfördjupning eller Individuellt val.

 

Vi samläser en del kurser och det är mitt program som står för lärarna. Hur får jag till det?

För kurs som du vill sätta upp samläsning för, klicka på den lilla menyn och välj samläsning. Du får då möjlighet att välja bland de enheter som ingår i din skola eller uppsättning (varför det kan gå att välja samläsning mellan olika skolor vid behov) Markera de program, i de årskullar som skall ingå.

När du klickar på Spara uppdateras kursen med en blå handskakningsikon för att markera att det är du som står för kursen. Vid “mouseover” visas ingående program. Antalet elever har uppdaterats med elevantalet från ingående program för att du skall kunna rätt antal grupper.
 
Deltagande kurser kommer nu inte att kunna justera antalet timmar för denna kurs, men de kommer att se det timantal du anger. Det samma gäller i tjänsteplaneringen där de inte kommer att kunna tjänsteplanera denna kurs, men se vem du har tjänstefördelat.

 

Varför kan jag inte skapa samläsning med tex Samhällsprogrammet?
För att kunna välja ett program till din samläsningsgrupp behöver det programmet ha kursen i sin timplan.

 

Varför är det en gul handskakningsikon på ENGENG05 och varför kan jag inte justera timmarna här?


Kursen ingår i en samläsningsgrupp. Håll musen över ikonen så ser du vilka som ingår och vem som är ansvarig.

Att du inte kan justera timmarna är för att det är ansvarig som bestämmer antalet timmar. Du kommer inte heller att kunna tjänsteplanera denna kurs eftersom det är någon annan som står för läraren, du kan dock se kursen och vem som är tjänsteplanerad i Tjänsteplaneringsvyn.

Om du känner att detta inte är rätt, kontakta rektor för det ansvariga programmet och be dem ta bort ditt program från samläsningen.

 

Vi har olika lärare för teoretiska och praktiska delar av en del kurser. Hur löser vi det?

Det går bra att dela en kurs och namnge de olika delarna för tex teori och praktik. Vid den lilla menyn vid kursen du vill dela väljer du Dela. Du kan här ange hur många delar den skall vara i och namnge delarna.

Kursen visas då med två delar och en ikon som indikerar att den är delad. Det blir då två rader i tjänsteplaneringen.

Vi behöver undervisa MODSPA01 och MODSPA02 vid samma tillfälle och med samma lärare, hur löser vi det?

Detta löser du genom att skapa parallelläsning av kursen. På så sätt kan de ges vid samma tillfälle men timmarna blir rätt för läraren. Du väljer parallellundervisning i menyn längst till höger i balken.

Här namnger du tillfället och lägger sedan till de kurser som skall ingå. De hamnar då längst ner i timplanen.

Parallellundervisning kan endast skapas för kurser som har en grupp, som inte är samlästa och som inte är delade. Vill du samläsa dem gör du det efter du skapat din parallelläsning.

Personal

Hur lägger jag till ny personal?
Har du många som skall läggas till kan det enklaste vara att importera dem via excel
Är det några få kan du enkelt göra det via den lilla gubben till höger i balken.

I båda fallen behöver du sedan importera behörigheter för de nya personerna.

Hur uppdaterar jag saknade behörigheter?
Först behöver du be om ett registerutdrag i xml-format från skolverket
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utdrag-ur-larar--och-forskollararregistret

När du har fått det tillbaka importerar du detta via menyn högst upp till höger.

Vi delar en del lärare mellan två enheter, hur gör jag så att det blir korrekt?
I personalkortet under Anställningstabben finner du fördelning under grundanställningen. Här kan du lägga till vilken enhet och hur mycket. Tänk på att justera hur mycket personen skall arbeta kvar hos dig.Hur anger jag att en av mina lärare är tjänsteledig på 50%
I personalkortet under Anställningstabben finner du frånvaron längst ner.

Här kan du lägga till längre frånvaro som kommer påverka tjänsteplaneringen. Tex om en lärare skall vara föräldraledig på 50%.

Hur gör jag för att ta bort lärare som har slutat?

För lärare som har slutat avslutar du anställningen genom den lilla gubben högst upp till höger vid grundanställningen

Du kommer att få ange när anställningen skall avslutas. Ev tjänsteplanering framför det datumet kommer att tas bort. Personen kommer att finnas kvar i tidigare perioder för att du skall ha din historik kvar.

Tjänsteplaneringen

Varför ser jag inte alla kurser för mitt program?

I tjänsteplaneringen visas de kurser som har timmar utlagda i timplanen. Kontrollera timplanen och att du har rätt timmar, elever och grupper på kurser som skall tjänsteplaneras.

Varför ser jag bara en rad för ENGENG05?

Antagligen är det bara en grupp satt för denna kurs. Titta i timplanen och justera gruppantalet för kursen för att få rätt antal rader som skall tjänsteplaneras.

Varför ser några lärare överbelagda ut?

I dagsläget beräknar vi beläggningen på en schablon om 600h – vi vet att det inte stämmer för alla och det kommer längre fram att vara möjligt att justera denna tid, och även poäng.

Varför markeras en lärare som obehörig undervisning eller ämnesobehörig?

Om du inte tycker att det stämmer, behöver du uppdatera behörigheterna i personallistan. Kanske har en lärare fått utökad behörighet. Skicka efter behörighet från Skolverket och importera den på personalsidan.

Varför är det en gul handskakningsikon på ENGENG05 och varför kan jag inte tjänsteplanera denna kurs?

Kursen ingår i en samläsningsgrupp. Håll musen över ikonen så ser du vilka som ingår och vem som är ansvarig.

Att du inte kan ändra vem som håller i kursen är för att det är ansvarig som bestämmer vem som tar kursen och antalet timmar. Du kommer inte heller att kunna justera timmar för denna kurs eftersom det är någon annan som står för kursen, du kan dock se kursen och hur många timmar, antal elever och grupper i Timplanen.

Om du känner att detta inte är rätt, kontakta ansvarig för det programmet och be dem ta bort ditt program från samläsningen.

 

Ekonomi

Varför är det tomt här?

Denna sida behöver du uppdatera själv, förutom för personalkostnaderna som räknas ut baserat på lärarnas löner.

Uppsättningen är baserat på Skolverkets grupperingar, men hör gärna av dig till oss om du har ideér kring vad du behöver för att utläsa dina ekonomiska siffror rätt i relation till din tjänsteplaneringen

Varför ser jag inga personalkostnader?

För att beräkningen skall kunna göras behöver du ange löner för din personal.

Det kan du göra direkt i personalkortet – men om det handlar om många kan det vara enklare att importera en uppdaterad personallista med lönerna.