E-learning

Rapportförvaltning

Lär dig administrera & förvalta rapporter

Filmerna går igenom följande: 

  1. Aktivera rapportmall
  2. Kopiera rapport till nästa period
  3. Ändra gemensamma mallen 
  4. Dölj & visualisera rubriker
  5. Arkivera rapport

1. Aktivera 

2. Kopiera 

3. Ändra gemensamma mallen 

4. Dölj & visualisera rubriker 

 

5. Arkivera