Kvalitetsarbete i skolan (SKA)

Produktversion Kvalitetsarbete i skolan Q1 2023

Här kan du läsa om den nya produktversionen från mars 2023 och vilka nyheter som finns i den

Versionen syftar till att förbättra ert arbete i produkten, och särskilt fokus har lagts på:

  • Nya menyingångar som förenklar och förbättrar arbetsflödet​ i två läsår


  • Nyckelord och beskrivningsfält som  är kopplade till kolumnen Läroplansområden har uppdaterats utifrån nya benämningar på skolformer från Skolverket (börjar gälla från 3 juli)

  • Processer och delprocesser som är inspirerade utifrån Skolverkets material, bla. Kvalitetsverkstaden

Utöver det har förbättringar gjorts i hjälptexter, kommentarsmallar och anvisningar för att tydligare stötta användarna i arbetet.


Fokus i produkten ligger fortsatt på det systematiska arbetet med att planera och följa upp det statliga uppdraget men även det politiska/kommunala uppdraget.

För att se mer av den nya versionen, se vår produktguide.

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!