Kvalitetsledning

Produktversion Kvalitetsarbete Q1 2023

Här kan du läsa om den nya produktversionen från mars 2023 och vilka nyheter som finns i den

Versionen syftar till att förbättra ert arbete i produkten, och särskilt fokus har lagts på:

  • Kvalitetsarbetet är strukturerat i tre menyingångar - bas, fullständig och admin. Dessa kan användas utifrån olika rollers behov. Ta gärna hjälp från oss i guidning hur dessa kan användas och stötta ert arbetssätt.
  • Kvalitetskontroller med stöd av digitala checklistor i nytt format, Stratsys Forms, vilka är samlade i en vy under menyn Kvalitetskontroller​
  • Kvalitetsverktyg som innehåller tre vanliga analysverktyg: 5 Varför, Påverkans - & Intressentanalys
  • Efterlevandskrav till ISO 9001:2015. Här återfinns arbetsflöde för att arbeta med efterlevnad av ISO-standarden "Ledningssystem för kvalitet – Krav". För att använda detta krävs det att ni som organisation själva har köpt/prenumererar på standarden via SIS
  • Som komplettering till produktversionen rekommenderar vi ett antal integrationer för att få en än mer fullständig lösning. Integrationerna som rekommenderas är för dokument- och avvikelse/ärendehantering, där man både kan hantera och arbeta med Avvikelser och Förbättringsförslag samt få direktåtkomst till sina dokument (integrationer ingår inte i produktlicenskostnaden, prata med din kundansvarig för hur ni kan gå vidare om ni är intresserade av det)

 

Utöver ovanstående har vi uppdaterat och förbättrat arbetsflödet i produkten efter en nära dialog med våra kunder. Arbetsflödet och dess vyer är nu strukturerade efter vilken konkret uppgift som skall genomföras, vilket blir enklare och tydligare för användarna. När det är dags för t.ex. riskanalys så kan användaren snabbt hitta den rätta arbetsytan för att genomföra uppgiften. Hjälptexter har också uppdaterats för stötta med genomförande och metod. 


Fokus i produkten ligger fortsatt på det systematiska åtgärds- och förbättringsarbetet.

För att se mer av den nya versionen, se vår produktguide.

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!