Vyinställningar och nodegenskaper

Periodinställningar i Vyer

Det finns fyra periodinställningsalternativ att välja mellan i vyerna. Det val du gör ska baseras på vad vyn ska användas till:

 • Rapportering och analys - Används där analys och rapportering görs i samma vy. Vyn visar föregående rapporteringsperiod fram till innevarande period är helt slut och rapportering kan påbörjas. Vyn bryr sig inte om eventuella förskjutningar i periodiciteterna som används. Måtten visas som standard för sina individuella periodiciteter (ex. månadsmått och delårsmått i samma kolumn).

 • Planering - Används i vyer där framtida målvärden är i fokus. Visar det senaste värdet i versionen som du står i. Gäller alltid per version (oftast årsvis) och lyssnar ej på förskjutningar i periodiciteter. Planering kollar efter det senaste värdet i alla kolumner i måttet (till skillnad från i Analys där det enbart är kolumnen som färgen är satt för som styr. Om utfall finns i februari och målvärde i april är det värdet för april som kommer visas vi vyn även om färgkolumnen saknar värde i april).

  Ifall måttdatan och kommentaren visas för olika periodicitet beror det på att ni i Kommentarsinställningarna slagit av inställningen Använd måttens egen periodicitet för måttkommentarer. Det finns även nodegenskaper som används i fall där kommentar och måttdata ej ska lyssna på vyns periodinställningar. Ex. Senaste kommentar eller Måttdata (bestämd period). Se Nodegenskaper.

  Om det inte finns något inrapporterat värde visas första perioden i planeringsversionen.

 • Analys - Används i vyer där analys av senaste värden görs. Det spelar ingen roll vilken version du står i. För mått är det perioden som senast fått en färg som styr vilken period som visas i vyn. Se Färginställningar för mer information och undantag vid manuellt satta färger. Färgen styr även från vilken period kommentaren visas.

  Om det inte finns något inrapporterat visas den aktuella perioden i nodpopuppen och i vyn.

 • Rapportering - Används i vyer där ni jobbar i aktuell rapporteringsperiod. Vyn lyssnar på förskjutningar du gjort för respektive Periodicitet och måtten visas som standard för sina individuella periodiciteter, (ex. månadsmått och delårsmått i samma kolumn). 

  OBS! För ex. skolor som kan behöva börja jobba med inrapportering i planeringsversionen innan den gjorts aktuell finns en särskild inställning som påverkar denna filtrering för vyer i planeringsversionen. Var vänlig ta Kontakt med er konsult innan ni aktiverar den inställningen.

Dessa periodinställningar görs i vyns Inställningar. Klicka på Kugghjulet.

Under Allmänt trycker du på Ändra.

Scrolla sedan ned till Period för att välja bland periodalternativen. För respektive period har du även möjlighet att klicka på Visa avancerade inställningar.
Där kan du göra två ytterligare korrigeringar. 

 Aktuell period baserat på filtrets periodicitet
Vyn lyssnar på perioden som är angiven i Standardfiltret eller som är framfiltrerad manuellt av användaren.

 Använd den egna rapporteringsperioden för mått
Detta alternativ är bara tillämpbart på Rapportering och Rapportering och analys. Om alternativet avbockas visas kommentarer och datavärden för styrmodellskolumnernas periodicitet istället för måttens individuella periodiciteter (anges på fliken Inställningar).