Vyer

Periodinställningar i Vyer

Periodinställningar för vyer

Vad styr vilken period som visas överst i vyn efter namnet på vyn?

Från vänster till höger i vyn ser vi följande information:
- Vyns namn
- Period
- Aktuell enhetsnivå

Perioden som anges här är 2018 och den visas då vi står i Aktuell Version  och styrmodellen som vyn baseras på har ÅR vald som periodicitet. Du kan kontrollera detta genom att gå till:

Administration --> Avsnittet Inställningar --> Rubriken  Styrmodeller --> Klicka på skiftnyckeln framför Styrmodellen som vyn baseras på.

OBS! - Om vyns periodinställningar är satta till Planering, se nedan, så visas endast vald Version, läs aktuellt år, oavsett vald periodicitet för Styrmodellen och kolumnerna.

 

Vad styr från vilken Period information visas i vyn?

Du kan via inställningarna för vyn justera från vilken period information visas i vyn, dels via de övergripande 4 alternativen men även manuellt via de avancerade inställningarna för respektive av övergripande valen.

För att nå Periodinställningarna gör du följande: 
Klicka på kugghjulet i det svarta verktygsfältet på högersidan i vyn --> Klicka på den svarta Ändra-knappen under Allmänt --> Scrolla ner till den blå-avskiljaren med texten Period

6Xtkcj.gif

 

Det finns 4 övergripande val utöver det kan man vid behov göra egna val  under de avancerade inställningarna. De övergripande valen har valen under de Avancerade inställningarna förinställda, klicka på respektive för att se vilka.


- Rapportering och Analys, detta är den rekommenderade valet för alla vyer då inställningen visar inrapporterade värden från föregående period och aktuell period när man rapporterar via inline edit eller när man öppnar noden i rapporteraläget. Valet innebär även att måtten använder den period ni har angett under Inställningsfliken på måttet istället för den period som angetts för styrmodellskolumnen måttet ligger i.

- Planering, visar alltid senaste inrapporterade värdet i versionen oavsett aktuell rapporteringsperiod. Det innebär att om Perioden är Tertial kan alltså värden visas från samtliga tre Tertialer samtidigt i vyn perioden på när man senast rapporterade in ett värde.

- Analys, Visar alltid senaste värdet oavsett aktuell rapporteringsperiod och version du står i. Detta ger att att du kan se värden från tidigare år även när du ställt dig i planeringsversionen.

- Rapportering, Visar aktuell rapporteringsperiod samt den egna perioden som är vald för respektive mått under inställningsfliken. Finns inget värde inrapporterat under aktuell rapporteringsperiod visas inget värde i vyn. 

 Avancerade Inställningar:
- Senaste värde, visare senaste inrapporterade värdet i vyn oavsett version och aktuell rapporteringsperiod

- Senaste värdet i versionen, visare senaste inrapporterade värdet i versionen oavsett aktuell rapporteringsperiod.

- Aktuell rapporteringsperiod, Visar inrapporterade värden i aktuell rapporteringsperiod, saknas det värden visas inget i vyn.

- Aktuell period baserat på filtrets periodicitet, Du kan bestämma en period som skall visas oberoende av version och aktuell rapporteringsperiod, denna läggs till via Filterinställningarna och ställs in på önskad period via Standardfiltret.

- Föregående rapporteringsperiod, visar föregående rapporteringsperiod med utgångspunkt från aktuell rapporteringsperiod.

- Använd den egna rapporteringsperioden för mått, Innebär att den period som valts i ändraläget för måttet under Inställningsfliken är den som visas i vyn istället för den som angetts för styrmodellskolumnen.

Hur kan jag visa information i vyn från en Bestämd eller Relativ period?

Om du vill visa information som exempelvis kommentarer eller inrapporterade värden/svar från måttkolumner för en specifik period, bestämd eller relativ, så är detta möjligt via nodegenskapsväljaren.

I vyn klicka på pusselbiten i det svarta verktygsfältet på högersidan i vyn och välj den Styrmodellskolumn i vyn som du vill visa information ifrån. Nu kan du till vänster under "Välj egenskap" söka fram och lägga till nodegenskaper till högerkolumnen "Valda egenskaper för kolumnen". I denna kolumn kan du nu klicka på respektive nodegenskap justera format och bestämd eller relativ period för informationen som skall visas.