Användarhantering i Meetings
  1. Manual
  2. Meetings
  3. Användarhantering i Meetings

Jag vill ta bort mig som användare ur Meetings, hur gör jag?

Användarhanteringen sköts av er organisation, du behöver alltså som användare själv vända dig till er administratör för att kunna bli borttagen. Stratsys kan inte ta bort användare från er organisation. Stratsys kan heller inte hjälpa er att ångra borttagning eller anonymisering av en användare. 

Det finns två olika sätt att ta bort din användare, diskutera vilket alternativ som är lämpligt i ditt fall med din administratör. 

  1. Din användare blir inte möjlig att söka fram för framtida möten i er organisation (användaren tas bort), men ditt namn finns med i gamla möten samt i inbjudningar till framtida möten där du som användare redan finns med. 
  2. Din användare anonymiseras helt. Ditt deltagande kommer inte att synas på genomförda eller framtida möten som du är inbjuden till, och du kommer inte heller vara möjlig att söka fram när man skapar nya möten i er organisation. 

NOTERA! Om protokoll är exporterade till PDF så kommer dessa inte påverkas av att din användare tas bort. Tänk också på att om det finns beslut där det är viktigt att ditt deltagande framgår, så är alternativ 1 att föredra när du som användare ska tas bort.